Norwegian Service Centre for Climate Modelling -> User administration
 
 

 

     

User administration

This information is only available in norwegian

Bruker-informasjon fra NoSerC

NoSerC-informasjon vil bli sendt til alle som ønsker å være med, hvis du mener noen er uteglemt så send en melding til noserc@dnmi.no.

Til alle som har etterlyst mere diskplass på NOTUR/NTNU

Vi har nå fått lagt på plass et opplegg for å administrere tilgang til disksystemet på NOTUR/NTNU. Som vi har snakket om tidligere er det nå satt opp en 500Gb RAID disk med et automatisk migreringssystem for overføring til tape. Disken er montert som /noserc på gridur.ntnu.no

For å vite om en fil er migrert til tape eller ikke, kan man bruke unix-kommandoen "dmls". Se "man dmls" for mere informasjon om denne kommandoen og dens visningsformat (egentlig en utvidelse av "ls").

Adgangskontroll

I de møter vi har hatt mellom NoSerC og forskningsmiljøene har vi merket oss at det er mange som gjerne vil beskytte sine datafiler samtidig som man ønsker å kunne dele informasjon innenfor hvert (del-)prosjekt. For å tilfredstille disse kravene har vi laget et opplegg som følger:

/noserc-disken er nå satt opp med disse underkataloger:

    /noserc/chemclim/
    /noserc/nolim/
    /noserc/regclim/
    /noserc/emep/
    /noserc/felles/

Som man ser er dette de store prosjektene som vi vet har behov for diskplass. På /noserc/felles/ lagres data som ansees å være åpne for alle prosjekter (typ. eksterne data). For fremtidige prosjekter kan vi opprette nye "/noserc/"-kataloger. Hver katalog kan bare brukes av de som har unix gruppetilhørighet i en gruppe med samme navn som . Brukere kan ikke opprette filer på et høyere nivå enn dette. Dersom man ønsker å regulere adgang på delprosjekter også, vil man opprette nye unix grupper som f.eks. "regclimpt8" som gjenspeiler navnet på underkatalogene (eks. /noserc/regclim/pt8/). Det blir opp til hver enkelt bruker å sette filrettigheter som kan ytterligere begrense eller åpne opp for andre enn de som er i egen gruppe. For å redusere administrasjonen ber vi om at delprosjekter bare rekvirerer egne grupper dersom det er spesielle behov for å beskytte mot innsyn fra andre i samme hovedprosjekt.

Rekvirering

Hver enkelt bruker som ønsker å kunne bruke /noserc disken må rekvirere adgang fra NoSerC. Henvendelsen sendes til noserc@dnmi.no Dette kan også gjøres med en samlet henvendelse fra hvert prosjekt. For hver bruker vil vi ha :

 • Brukernavn på gridur.ntnu.no (hvis allerede registrert bruker)
 • Fullt navn og adresse
 • Prosjektets navn og evt. delprosjekt hvis det ønskes en oppdeling av rettigheter.
 • E-postadresse til brukeren

For de som ennå ikke har fått brukerident på NOTUR, henviser vi til NOTUR Computer Grants Page og de veiledninger og formularer som finnes der.

Vi ønsker med det samme å bygge opp en liste med navn og e-postadresser, slik at vi kan formidle nyheter til alle involverte på en effektiv måte, så ta kontakt med noserc@dnmi.no og gi oss din e-postadresse.

Hilsen Arild Burud/NoSerC - noserc@dnmi.no
 


Send comments to webmaster