Norwegian Service Centre for Climate Modelling -> Data Archive -> RADIOSONDE DATA FRA NORSKE RADIOSONDESTASJONER.
 
 

 

     

RADIOSONDE DATA FRA NORSKE RADIOSONDESTASJONER.

Dataene er samlet i årsfiler og komprimert ved utility gzip.

Dataene er plassert i katalogen: /noserc2/regclim/users/radiosonde (gridur)

For perioden 1949-1979 er det oppstigninger 2 ganger i døgnet. Informasjon fra de faste flatene er lagret. Fra og med 1980 er det foretatt oppstigninger hver 6 time fra værskipet Polarfront mens slippfrekvensen er uendret på de øvrige stasjonene.

Fra 1980 er vind informasjon lagret for hvert minutt i tillegg til informasjonen i de faste flatene.

NB: På stasjonene Bjørnøya og Jan Mayen er det feil ved angivelse av vindhastighet i årene 1981, 1982 og 1983. Divisjon med 10 ser ut til å gi korrekt verdi i m/s. Bakgrunn for denne feilen er uklar men henger høyst sannsynlig sammen med gjentatt feilaktig konvertering fra knop til m/s.

I 1995 var det en ny endring i nedlesings systemet for radiosonde dataene. Frem til endrings tidspunktet er dataene gjengitt i måneds filer. Data fra det nye systemet er foreløpig ikke tilgjengelig på samme format og er ikke tilgjengelig i denne katalog ennå.

Nedenfor gjengis et utdrag fra en radiosondering som eksempel på data format:

STNR  ÅR MND DT KL  GPM  hPa  TID   T   Td  UU DD  FF

 9661 1980 1 1 0   6 1010.0   0  -2.5  -6.8 72.0 360 11.3 SV 
 9661 1980 1 1 0   84 1000.0  -999  -3.4  -6.7 77.9 360  9.2 H  
 9661 1980 1 1 0  292 974.0   60  -5.7  -7.5 87.4 358  8.8 SV 
 9661 1980 1 1 0  300 -999.0  -999 -999.0 -999.0-999.0 360  4.6 P  
 9661 1980 1 1 0  488 950.0   84  -7.0 -10.0 79.1-999-999.0 S  
 9661 1980 1 1 0  600 -999.0  -999 -999.0 -999.0-999.0 360  4.1 P  
 9661 1980 1 1 0  680 -999.0  -999 -999.0 -999.0-999.0  1  8.4 V  
 9661 1980 1 1 0  746 919.0  132  -9.4 -11.8 82.7-999-999.0 S  
 9661 1980 1 1 0  900 -999.0  -999 -999.0 -999.0-999.0 10  4.6 P
9661 : Stasjonsnr. for radiosonde på stasjon M.
ÅR : År for aktuelt slipp
MND : Mnd for aktuelt slipp
DT : Dato for aktuelt slipp
KL : Klokkeslett for aktuelt slipp angitt i UTC
GPM : Geopotensielle meter
hPa : trykk i aktuelt nivå
TID : tid i sekunder etter slipp
T : lufttemperatur i grader C.
Td : Td duggpunktstemperatur i grader C
UU : relativ fuktighet
DD : vindretning i grader
FF : vindhastighet i m/s

Karakterene som avslutter hver linje betyr:
S : Signifikant punkt for UU og T
V : Signifikant punkt for vind
H : Mandatory layer
P : Pilot høyde
-999 : angir at data mangler

Norske radiosonde stasjoner.

SYNOP nr er benyttet i filenavn og internt i filen. KLIMA nr benyttes i DNMI's stasjonsarkiv.
SYNOP KLIMA   POSISJON PERIODE
001 99940 Jan Mayen Radiosondestasjon 70°56'N, 08°40'W 1957-
005 99790 Isfjord Radio 78°04'N, 13°38'E 1957-1961
028 99710 Bjørnøya Radiosondestasjon 74°31'N, 19°01'E 1956-
030 90500 Skattøra 69°42'N, 19°01'E 1949-1961
152 82300 Bodø Radiosondestasjon 67°15'N, 14°24'E 1957-
384 04790 Gardermoen Radiosondestasjon 60°12'N, 11°06'E 1949-
415 44550 Sola Radiosondestasjon 58°52'N, 05°40'E 1949-
400 76920 Ekofisk 56.5° N, 3.2° E 1994-
661 76900 Mike 66° N, 02° E 1949-

En oversikt over filer for hver SYNOP og hvert Śr er laget i denne tabellen

For videre kontakt vedrørende radiosonde dataene kontakt: ruth.arntzen@met.no eller sofus.lystad@met.no
 


Send comments to webmaster